عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب طراحی الگوریتم ها(با شبه کدهای++c)،مترجم:جعفر نژاد قمی

پاورپوینت خلاصه کتاب طراحی الگوریتم ها(با شبه کدهای++c)،مترجم:جعفر نژاد قمی|35034591|flu|
هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت خلاصه کتاب طراحی الگوریتم ها(با شبه کدهای++c)،مترجم:جعفر نژاد قمی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. طراحی الگوریتم ها,تحقیق طراحی الگوریتم ها,مقاله طراحی الگوریتم ها,دانلود طراحی الگوریتم ها,کتاب طراحی الگوریتم ها

ادامه

پاورپوینت خلاصه کتاب طراحی الگوریتم ها(با شبه کدهای++c)،مترجم:جعفر نژاد قمی

خرید و دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب طراحی الگوریتم ها(با شبه کدهای++c)،مترجم:جعفر نژاد قمی،

در قالب ppt و در 249 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم ها

الگوریتم 1-1: جست و جوی ترتیبی

الگوریتم 2-1: محاسبه مجموع عناصر آرایه

الگوریتم 3-1: مرتب سازی تعویضی

الگوریتم 4-1: ضرب ماتریس ها

الگوریتم 5-1: جست و جوی دودویی

الگوریتم 6-1: جمله n ام فیبوناچی (بازگشتی)

الگوریتم 7-1: جمله n ام فیبوناچی (تکراری)

اهمیت ساخت الگوریتم های کارآمد

تحلیل الگوریتم ها:

تحلیل پیچیدگی زمانی

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم (جمع کردن عناصر آرایه)

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم (مرتب سازی تعویضی)

تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم (جست و جوی ترتیبی)

تحلیل پیچیدگی زمانی در بهترین حالت برای الگوریتم (جست وجوی ترتیبی)

مرتبه الگوریتم:

آشنایی بیشتر با مرتبه الگوریتم ها

ویژگی های مرتبه

فصل دوم: روش تقسیم و حل

الگوریتم1-2: جست و جوی دودویی (بازگشتی)

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم جست و جوی دودویی بازگشتی

مرتب سازی ادغامی

الگوریتم 2-2: مرتب سازی ادغامی

الگوریتم 3-2: ادغام

تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم 3-2 (ادغام)

تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم 2-2 ( مرتب سازی ادغامی)

الگوریتم 4-2: مرتب سازی ادغامی 2(mergesort 2)

الگوریتم 5-2: ادغام2

روش تقسیم و حل

مرتب سازی سریع (quicksort)

الگوریتم6-2: مرتب سازی سریع

الگوریتم7-2: افراز آرایه

تحلیل پیچیدگی زمانی در حالت معمول برای الگوریتم 7-2 (افراز)

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم 6-2 (مرتب سازی سریع)

تحلیل پیچیدگی زمانی در حالت میانگین برای الگوریتم 6-2مرتب سازی سریع)

الگوریتم ضرب ماتریس استراسن

الگوریتم 8-2: استراسن

تحلیل پیچیدگی زمانی تعداد ضرب ها در الگوریتم 8-2 (استرسن) در حالت معمول

تحلیل پیچیدگی زمانی تعدادجمع ها و تفریق های الگوریتم (استرسن) درحالت معمول

الگوریتم 9-2: ضرب اعداد صحیح بزرگ

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم 9-2 (ضرب اعداد صحیح)

الگوریتم 10-2: ضرب اعداد صحیح بزرگ 2

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم10-2 (ضرب اعداد صحیح2)

فصل سوم: برنامه نویسی پویا

الگوریتم 3-1: ضریب دو جمله ای با استفاده از تقسیم و حل

الگوریتم 2-3: ضریب دو جمله ای با استفاده از برنامه نویسی پویا

الگوریتم 3-3: الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاه ترین مسیر

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم3-3 (الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر)

الگوریتم 4-3: الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر 2

الگوریتم 5-3: چاپ کوتاهترین مسیر

برنامه نویسی پویا و مسائل بهینه سازی

ضرب زنجیره ای ماتریس ها

الگوریتم 6-3: حداقل ضرب ها

تحلیل پیچیدگی زمانی حالت معمول برای الگوریتم6-3 (حداقل ضرب ها)

الگوریتم 7-3: چاپ ترتیب بهینه

درخت های جست و جوی دودویی بهینه

الگوریتم 8-3: درخت جست و جوی دودویی

الگوریتم 9-3: درخت جست و جوی بهینه

تحلیل پیچیدگی زمانی حالت معمول برای الگوریتم درخت جستجوی دودویی بهینه

الگوریتم 10 -3: ساخت درخت جست و جوی دودویی بهینه

الگوریتم11-3: الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گرد

تحلیل پیچیدگی فضا و زمان در حالت معمول برای الگوریتم 11-3 (الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گرد)

فصل چهارم: روش حریصانه در طراحی الگوریتم

درخت های پو شای کمینه:

الگوریتم پریم

الگوریتم 1-4: الگوریتم پریم

تحلیل پیچیدگی زمانی در حالت معمول برای الگوریتم 1-4 (الگوریتم پریم)

الگوریتم 4-2: الگوریتم کروسکال

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم 2-4 (الگوریتم کروسکال)

الگوریتم دیکسترا برای کوتاهترین مسیر تک مبدا

الگوریتم3-4: الگوریتم دیکسترا

الگوریتم 4-4: زمان بندی با مهلت معین

تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم زمان بندی با مهلت معین

فصل پنجم: راهبرد عقب گرد

الگوریتم 1-5: الگوریتم عقب گرد برای مسئله n وزیر

استفاده از الگوریتم مونت کارلو برای برآورد کردن کارایی یک الگوریتم عقب گرد

الگوریتم2-5 : برآورد مونت کارلو

الگوریتم 3-5: برآورد مونت کارلو برای الگوریتم 1-5 (الگوریتم عقب گرد برای مسئله n وزیر)

الگوریتم 4-5: الگوریتم عقب گرد برای مسئله حاصل جمع زیر مجموعه ها

رنگ آمیزی گراف

الگوریتم5-5: الگوریتم عقب گرد برای مسئله رنگ آمیزی m

الگوریتم 6-5: الگوریتم عقب گرد برای مسئله مدارهای ها میلتونی

مسئله کوله پشتی صفر و یک

الگوریتم 7-5: الگوریتم عقبگرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یک

مقایسه الگوریتم برنامه نویسی پویا و الگوریتم عقب گرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یک

فصل ششم: راهبرد شاخه و حد

الگوریتم 1-6: الگوریتم جست و جوی عرضی با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یک

الگوریتم 2-6: بهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یک

مسئله فروشنده دوره گرد

استنباط فرضیه ای (تشخیص بیماری)

الگوریتم 4-6: الگوریتم بهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای استنباط فرضیه ای ( الگوریتم کوپر)

فصل هفتم: مقدمه ای بر پیچیدگی محاسباتی: مسئله مرتب سازی

پیچیدگی محاسباتی

مرتب سازی درجی و مرتب سازی انتخابی

الگوریتم 1-7: مرتب سازی درجی

تحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها در الگوریتم مرتب سازی درجی در بدترین حالت

تحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها در الگوریتم مرتب سازی درجی در حالت میانگین

تحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم 1-7 ( رتب سازی درجی)

جدول 1- 7: خلاصه تحلیل مرتب سازی تعویضی، درجی و انتخابی

الگوریتم 2-7: مرتب سازی انتخابی

الگوریتم مرتب سازی تعویضی

نگاهی دوباره به مرتب سازی ادغامی

بهبود بخشیدن به مرتب سازی ادغامی

الگوریتم 3-7: مرتب سازی ادغامی 3 (نسخه برنامه نویسی پویا)

الگوریتم 4-7: مرتب سازی ادغامی 4 (نسخه پیوندی)

تحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم 4-7 (مرتب سازی ادغامی 4)

نگاهی دوباره به مرتب سازی سریع

روش های بهبود بخشیدن به الگوریتم مرتب سازی سریع

مرتب سازی heap

پیاده سازی مرتب سازی heap

الگوریتم 5-7: مرتب سازی heap

مقایسه مرتب سازی ادغامی، مرتب سازی سریع و مرتب سازی heap

درخت های تصمیم گیری برای الگوهای مرتب سازی

حدود پایینی برای رفتار در حالت میانگین

مرتب سازی از طریق توزیع (مرتب سازی مبنایی)

الگوریتم 6-7: مرتب سازی مبنایی

جزییات بیشتر • عنوان پاورپوینت کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات از جعفرنژاد قمی

 • مشخصات فایل تعداد صفحات274حجم627/328 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته کامپیوتر در قالب 274 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و ب
 • پاورپوینت کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات جعفرنژاد قمی,پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات چیست,پاورپوینت جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات ,پاورپوینت کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات رانکوهی
 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد ، با فرمت ppt و در 151 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه 1-روان شناسي
 • دانشگاه پیام نور, خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد , دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد , پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد , تحقیق خلاصه کت,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 187 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: فرآيند و مسائل روز در رشد و تكامل هدفهاي كلي 1.آشنايي با تعريف، موضوع، هدف روان شناسي ر
 • خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد, تحقیق خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1 ت,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد (1) مؤلف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب روان شناسي رشد (1) مؤلف دكتر علي اكبر شعاري نژاد ، با فرمت ppt و در 187 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : فصل اول فرآي
 • کتاب روانشناسی رشد 1 لورا برک,,دانلود کتاب روانشناسی رشد ,1,روانشناسی رشد 1 سوسن سیف ,pdf,کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی,,دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد ,pdf,خلاصه کتاب روانشناسی رشد دکتر سیف,,دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد سوسن سی,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 مؤلف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 مؤلف دكتر علي اكبر شعاري نژاد ، با فرمت ppt و در 151 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : فهرست شناسنامه
 • دانلود کتاب روانشناسی رشد علی اکبر شعاری نژاد,,روانشناسی عمومی شعاری نژاد,,کتابهای شعاری نژاد,,خرید کتاب روانشناسی رشد علی اکبر شعاری نژاد,,دانلود کتاب روانشناسی رشد شعاری نژاد,,شعاری نژاد ,1364


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 174 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: هدفهای رفتاری : انتظار می رود پس از مطالعه این فصل دانشجویان بتوانند: اهداف سنجش و اندا
 • دانشگاه پیام نور خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری ,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد 2 نوجواني و بلوغ تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 151 اسلاید قابل ویرایش. فهرست: شناسنامه درس طرح درس عنوان فصل ها 15 مقدمه تكاليف رشدي كودكي بعدي نوجواني بزرگسالي اوليه ميانسالي كهن س
 • خلاصه کتاب روان شناسي رشد 2 نوجواني و بلوغ تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد 2 نوجواني و بلوغ تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روان شناسي رشد 2 نوجواني و بلوغ تالیف دكتر علي اكبر شع,,, • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ، با فرمت ppt و در 175 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : هدفهای رفتاری : انتظار می رود پس از مط
 • روانشناسی , علوم تربیتی , سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی, دانلود پاورپوینت سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی, پاورپوینت در مورد سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی, تحقیق سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی, پاورپوینت درباره سنجش و اندازه گیری در تربیت بد,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب ميكرو بيولوژي عمومي مؤلف مينا افسري نژاد

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 285 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: گفتار اول ميكرو بيولوژي عمومي هدفهاي رفتاري : 1- فعاليتهاي آنتوني وان ليو نهوك در شكل گ
 • خلاصه کتاب ميكرو بيولوژي عمومي مؤلف مينا افسري نژاد, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب ميكرو بيولوژي عمومي مؤلف مينا افسري نژاد, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب ميكرو بيولوژي عمومي مؤلف مينا افسري نژاد, تحقیق خلاصه کتاب ميكرو بيولوژي عمومي مؤلف مينا افسري نژا,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان‌ شناسي رشد 2 (نوجواني و بلوغ) تالیف دكتر علي‌ اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان‌شناسي رشد 2 (نوجواني و بلوغ) تالیف دكتر علي‌ اكبر شعاري نژاد، در قالب ppt و در 151 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: بلوغ و ن
 • روان‌شناسي رشد 2, پاورپوینت کتاب روان‌شناسي رشد 2 شعاري نژاد, کتاب روان‌شناسي رشد 2 شعاري نژاد,خلاصه کتاب روان‌شناسي رشد 2 (نوجواني و بلوغ) علي‌ اكبر شعاري نژاد,کتاب روان‌شناسي رشد 2 (نوجواني و بلوغ), پاورپوینت روان‌شناسي رشد 2 علي‌ اكبر شعاري


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد، در قالب ppt و در 187 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: فرآيند و مسائل روز در رشد و تكامل
 • کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 علي اكبر شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 دكتر شعاري نژاد,دانلود کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد,پاورپوینت کتاب روان شناسی رشد1 دكتر


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) دكتر علي اكبر شعاري نژاد، در قالب ppt و در 139 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: بلوغ و نوجواني ف
 • کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) دكتر علي اكبر شعاري نژاد,کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) شعاري نژاد,دانلود کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) دكتر علي اكبر شعاري نژاد,نکات کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) دكتر علي اكبر شعاري نژ


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی رشد1 دکتر علی اکبر شعاری نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی رشد1 دکتر علی اکبر شعاری نژاد، در قالب ppt و در 187 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: فرآیند رشد و تکامل فصل دوم: روش ه
 • کتاب روان شناسی رشد1 دکتر علی اکبر شعاری نژاد,دانلود کتاب روان شناسی رشد1 دکتر علی اکبر شعاری نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 دکتر شعاری نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 شعاری نژاد,دانلود کتاب روان شناسی رشد1 دکتر شعاری نژاد


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا، در قالب ppt و در 175 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: اهداف و
 • کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا,دانلود کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا,نکات کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر همتی نژاد و دکتر رحمانی نیا


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش2) دکتر رضا انزابی نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش2) دکتر رضا انزابی نژاد، در قالب ppt و در 173 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تفسیر سوره الفاتحه بقره امتحان الهی ع
 • کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,دانلود کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,خلاصه کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,پاورپوینت کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,نکات کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,کتاب کشف الاسرار رضا انزابی


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش 2) تالیف دکتر رضا انزابی نژاد

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش 2) تالیف:دکتر رضا انزابی نژاد، در قالب ppt و در 173 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تفسیر سوره الفاتحهبقرهامتحان ا
 • کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,دانلود کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,خلاصه کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,پاورپوینت کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,نکات کتاب کشف الاسرار دکتر رضا انزابی نژاد,کتاب کشف الاسرار رضا انزابی


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • مشخصات فایل: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 187 قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت: فصل اول فرآيند و مسائل روز در رشد و تكامل هدفهاي كلي 1.آشنايي با تعريف، موضوع
 • روان شناسي رشد 1, خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1, دانلود خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب روان شناسي رشد 1, دانلود رایگان خلاصه کتاب روان شناسي رشد 1, جزو روان شناسي رشد 1, رشته روانشناسی ,دانلود جزو روان شناسي رشد 1


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • مشخصات فایل: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 151 قابل ویرایش فهرست مطالب: طرح درس عنوان فصل ها مقدمه تكاليف رشدي كودكي بعدي نوجواني بزرگسالي اوليه ميانسالي ك
 • روانشناسي رشد 2, خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2, دانلود خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب روانشناسي رشد 2, دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2, جزو روانشناسي رشد 2, رشته روانشناسی ,دانلود جزو روانشناسي رشد 2, دانلو


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

 • دانلود ، در قالب ppt و در 140 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول : بلوغ و نوجواني فصل دوم : روان شناسي بلوغ و نوجواني فصل سوم : تغييرات و تحولات بدني و روان شنا
 • روانشناسي رشد 2 ,خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2 دانلود خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2, دانشگاه پیام نور ,دانلود کتاب روانشناسي رشد 2, دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسي رشد 2, جزو روانشناسي رشد 2, رشته روانشناسی, دانلود جزو روانشناسي رشد 2 دانلو • عنوان خلاصه کتاب روش تدریس در تربیت بدنی رمضان نژاد و شعبانی

 • روش تدریس در تربیت بدنی رمضان نژاد و شعبانی مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم6649/376 کیلوبایت فرمت فایل اصلیzip توضیحات کامل این کتاب کاملترین خلاصه موجود که برای ا
 • خلاصه کتاب روش تدریس در تربیت بدنی رمضان نژاد و شعبانی,خلاصه کتاب,خلاصه کتاب روش تدریس,خلاصه روش تدریس تربیت بدنی,تربیت بدنی رمضانی نژاد,تربیت بدنی شعبانی,تدریس تربیت بدنی


 • عنوان طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم 2

 • auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed align=right> mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red lang=FA>طراحی الگ
 • دانلود طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار ,دانلود ,طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار , دانلود طراحی الگوریتم , طراحی الگوریتم 2 رشته کامپیوتر و نرم افزارالگوریتم, جست و جوي ترتیبی , تست ه,,, • عنوان پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام مترجم پدرام و ملكيان

 • دانلود پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام مترجم پدرام و ملكيان، در قالب ppt و در 280 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: اصول و مباني شبکه‌ ها فصل د
 • کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام,کتاب شبکه های کامپیوتری پدرام و ملكيان,دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام,دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری پدرام و ملكيان,پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام,پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتر


 • عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

 • هدف از این مقاله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات28حجم0/71 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی چکیده: پژوهش حاضر با
 • کیفیت زندگی,آموزش مهارتهای ارتباطی,بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل,اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی,اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی,تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ارتقا کیفیت زندگی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد روانشناسی


 • عنوان جزوه کامل حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی

 • حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم5433/116 کیلوبایت فرمت فایل اصلیrar توضیحات کامل حل تمرین برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی جزوه و حل ت
 • حل تمرین برنامه نویسی C جعفرنژاد قمی,جزوه حل تمرین برنامه نویسی جعفرنژاد قمی,جزوه کامل حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی,حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی,حل تمرین جعفرنژاد قمی,حل تمرین برنامه نویسی سی,حل المسائل جعفرنژاد قمی,حل المسایل جعفرنژاد • عنوان ترجمه مقاله الگوریتم، فلوچارت، انواع DATA و شبه دستور العمل

 • فلوچارت ها: فلوچارت ها به عنوان ابزاری برای ارتقا در زمینه صنعت کامپیوتر برای نشان دادن مراحل یک فرایند هستند. یک فلوچارت یک نمودار و طرح ایجاد شده به وسیله جعب
 • ترجمه مقاله, الگوریتم, فلوچارت, انواع DATA و شبه دستور العمل, فلوچارت ها ,مقاله ترجمه شده ,مقاله انواع ديتا ,مقاله فلوچارت ,تحقيق کامپیوتر ,دانلود مقاله ,ترجمه مقاله الگوریتم, انواع DATA ,شبه دستور العمل


 • عنوان پاورپوینت خلاصه كتاب مديريت بر قلبها تألیف كن بلانچارد ترجمه دكتر عبدالرضا رضايي نژاد

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه يك مدير بايد همواره اين خود آگاهي را داشته باشد كه هر تصميمي كه مي گيرد ، زندگي بس
 • خلاصه كتاب مديريت بر قلبها تألیف كن بلانچارد ترجمه دكتر عبدالرضا رضايي نژاد, دانلود پاورپوینت خلاصه كتاب مديريت بر قلبها تألیف كن بلانچارد ترجمه دكتر عبدالرضا رضايي نژاد, پاورپوینت در مورد خلاصه كتاب مديريت بر قلبها تألیف كن بلانچارد ترجمه دكتر عب,,,


 • عنوان پاورپوینت جزوه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي مولف دکتر جعفر باباجاني

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 330 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: حسابداري دولتي تعريف سازمان دولتي: سازمان دولتي، واحدهاي سازماني مشخصی هستند كه قسمتي ا
 • دانشگاه پیام نورجزوه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي مولف دکتر جعفر باباجاني, دانلود پاورپوینت جزوه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي مولف دکتر جعفر باباجاني, پاورپوینت در مورد جزوه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي مولف دکتر جعفر باباجاني, تحقیق جزوه کتاب حسا,,,


 • عنوان پاورپوینت کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تالیف دکتر جعفر باباجاني دانشگاه پیام نور

 • دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداري و حسابرسي دولتي، در قالب ppt و در 330 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : حسابداري دولتي رشته : مديريت دولتي تعداد واحد :
 • دکتر جعفر باباجاني ,حسابداري و حسابرسي دولتي, خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي, دانلود خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي, دانلود رایگان خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي, جزو حسابداري و ,,,


 • عنوان پاورپوینت کتاب و درس آسیب شناسی اجتماعی دکتر جعفر سخاوت

 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات240حجم1106/404 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی در قالب 240 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و ج
 • پاورپوینت کتاب آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت نظریه های آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت جزوه آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت در مورد آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت انواع آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی جعفر سخاوت,پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی دکتر جعفر سخاوت


 • عنوان پاورپوینت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت

 • دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت، در قالب ppt و در 170 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: نظم و نظارت اجتماعی اساس نظم
 • کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت,دانلود کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت,پاورپوینت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت,خلاصه کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت


 • عنوان پاورپوینت کتاب اصول کامپیوتر 1 از جعفر تنها و مهدی یوسف خانی

 • مشخصات فایل تعداد صفحات414حجم2614/904 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته کامپیوتر در قالب 414 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و
 • پاورپوینت اصول میکرو کامپیوتر,پاورپوینت اصول برنامه نویسی کامپیوتر,پاورپوینت کتاب اصول کامپیوتر 1 جعفر تنها,پاورپوینت کتاب اصول کامپیوتر 1 مهدی یوسف خانی,


 • عنوان پاورپوینت کتاب آسیب شناسی اجتماعی از جعفر سخاوت

 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات240حجم1105/142 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی روان شناسی در قالب 240 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کام
 • پاورپوینت خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت کتاب جعفر سخاوت,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی جعفر سخاوت,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی اجتماعی


 • عنوان پاورپوینت کتاب مبانی کامپیوتر از جعفر تنها و مهدی یوسف خانی

 • مشخصات فایل تعداد صفحات481حجم342/1023 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته کامپیوتر در قالب 481 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و
 • پاورپوینت کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه سازی,پاورپوینت کتاب مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها,پاورپوینت جزوه مبانی کامپیوتر ,پاورپوینت کتاب مبانی کامپیوتر یوسف خانی,پاورپوینت کتاب مبانی کامپیوتر جعفر تنها


 • عنوان پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت

 • دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت، در قالب ppt و در 170 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: نظم و نظارت اجتماعی اساس نظم
 • دانلود رایگان پاورپوینت جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت,جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت,پاورپوینت جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت,خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تالیف دکتر جعفر سخاوت,جامعه شناسی انحرافات اجتماعی سخاوت,پاورپوینت جامعه شناسی انحرافات تالیف سخاوت