عنوان مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك

مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك|40090246|flu|
هم اکنون فایل با مشخصه ی مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,دانلود تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,مدیریت ,منابع انسانی, استراتژیك

ادامه

در 37 صفحه ورد قابل ویرایش


بهبود تغییر گروهی: مورد مدیریت منابع انسانی استراتژیك

1- خلاصه

در این مقاله سه شكل پیچیدگی آورده شده است: و پیچیدگی الگوریتمی، سازمانی و سازمان یافته. پیچیدگی سازمان یافته برای مدیریت شركت‌ها، مناسب‌ترین است. این پیچیدگی یك شكل فرمان مورد بحث است كه در نتیجه كاربرد مفید قوانین با رقابت گروه‌های علاقمند در رابطه با اشكال خاص نهادی كردن به دست آمده است. بیان كیفی پیچیدگی، تعهد كردن است، خصوصاً زمانی كه به سطح میكروسكوپی رفتار در یك شركت می‌پردازیم.

برای درك چشم‌انداز شغلی شركت، چهار نگرانی مرتبط لازم است كه در صحنه باشد. آنها به عملی متعادل كننده و خوشایند احتیاج دارند. بعلاوه، از نقطه نظر هماهنگی، چهار جهت‌یابی ارزشی وجود دارد، كه چهار ضمیمه مختلف كه شركت با آنها درگیر است را شرح می‌دهد. این چهارچوب مربع برای شرح مفصل مدیریت منابع انسانی استراتژیك (HRM) به عنوان نمونه‌ای از پیچیدگی سازمان یافته به كار می‌رود و برای خلاصه كردن ویژگی‌های طراحی TM كار شبیه‌سازی مدیریت است. همان‌طور كه این جا یك محیط یادیگری خود سازماندهی شده است، من خاطر نشان می‌كنم كه این شبیه‌سازی مدیریتی به شكل آزاد، اشكال مختلف ایجاد سازمان را مجاز می‌كند. شبیه‌سازی وریزیت بعنوان بخشی از یك برنامه آموزشی داخل شركتی به كار می‌رود. پایه تجربی به شركتی برمی‌گردد كه در فرآیند تغییر بنیادی از سازمان دولتی به بازیگر بازار جهانی در بخش خدمات اقتصاد تغییر می‌كند. یكی از اهداف PERFORM TM بهبود این فرآیند تغییر است.

پس از خلاصه كردن شبیه‌سازی مدیریتی، من مجذوب كننده‌هایی را معرفی می‌كنم كه از روشی نتیجه‌گیری شد كه شركت‌كنندگان جلسات شبیه سازی بعدی سازمانی در شركت شبیه‌سازی شده‌شان ایجاد كنند. موانع مختلفی جهت تغییر وجود دارد، كه روی نمونه‌های جذب كننده تأثیر می‌گذارد.

2- معرفی: منظره پیچیدگی فرضی

برای محضم معنی تئوری پیچیدگی دراجتماع و قلمروهای بشری، ارزشمند است كه تفاوت بین پیچیدگی الگوریتمی، سازمانی و سازماندهی شده را تشخیص دهیم. پیچیدگی الگوریتمی به قابلیت شمارش و قابلیت ساخت سیستم برمی‌گردد. كه این موضوع به كمیت اطلاعاتی برمی‌گردد كه سیستم را توصیف می‌كند، به حداقل نمونه پیشگام، الگوی حداقل، به ساخت دورباز الگوی برمی‌گردد.

بعلاوه پیچیدگی الگوریتمیك براساس تئوری سیستماتیك مدل‌های وابسته به مشاهده كننده است. اجتماع ناظران، در ارتباط با این نوع پیچیدگی، عدسی پیچیدگی را از طریق تنوع ریاضی، سیستم‌های فرضی به روش‌های سابرنتیك (واپادشناسی) به مشكلات مختلفی می‌پردازد. این مسئله از سازمانهایی كه خودشان را مورد توجه قرار داده تا اینكه مورد توجه قرار بگیرند، را اخراج می‌ كند.

پیچیدگی سازمانی به سازمانهایی درحال اتنقال مربوط می‌شود. پیچیدگی طوری مورد بررسی قرار می‌گیرد كه از طریق سیستم‌های خودسازمانی، به دور از تعادل پراكنده، خودساز، و در فضای تكاملی پدیدار شود. این شاخه از تئوری پیچیدگی ریشه‌های بیولوژی تكاملی خودش را دارد و مطالعه اكوسیستم‌ها، كه پیچیدگی را كاهش یا افزایش می‌دهد، مثل سیستم‌های سازه‌های است كه با هم تكامل یافته‌اند. این به توضیحات پدیده‌هایی در یك تعداد نامعلوم قبلی وضعیت میكروسكوپی برمی‌گردد كه از نظر بیولوژیكی و اجتماعی معتبر است. این مورد برای زمانی است كه هیچ توضیحی عمومی یا با الگوریتمی نمی‌توان به اندازه كافی فرآیند معتبری را توصیف كرد و پیكربندی خاص سببی لازم است، اما هنوز در دسترس نیست، تا تاریخچه منحصر به فرد آن را توضیح دهد- تغییر تدریجی برای مثال، مثل، توضیحات علمی عمومی برای توصیف نتایج خاصی كه باعث حمله به برج‌های دوقلو در یازدهم سپتامبر سال 2001 در نیویورك شد، یا برای توصیف نتایج كه باعث بیماری در پایه محدوده خاص DNA و شرایط زندگی شد. این فرآیندها دوره منحصر و خاصی را در فشای متوالی و بزرگ و غیرقابل تصور ایجاد می‌كند. سازمان خاص، ساختار و فرآیند فرمانی را در فضای بزرگ متوالی ایجاد می‌كنند. چنین امری از طریق علوم ساختاری، سیستمیك و تاریخچه‌های زیست محیطی و دانش گسترده اطلاعات و وسیله تبادل، قابل درك و توضیح است. این را با گرفتن متن یا شرایط مرز امكان‌پذیر است و ما را به سمت تاریخی منحصر به فرد هدایت می‌كند و به دانش نتایج محلی (دانش بومی) نیاز دارد. هر دو تفاوت در ویژگی‌های پایداری مورد نظر سازمان‌ها وجود ندارد، زیرا آنها ابتلا به دیدگاه ناظر نگاه می‌كنند. بنابراین، در ارتباط با پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی انعكاسی، این مسئله مهم است كه دیدگاه‌ها یا موقعیت‌های خارج/ناضر و داخل/شركت‌كننده را تشخیص دهیم. از جایگاه ناظر، پیچیدگی سازمانی به تعدادی از سازه‌ها، درجه تفاوت یا تنوع (تغییر) این سازه‌ها، درجه بر همبستگی (ارتباط) بین سازه‌ها، و سرعت و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی (آشفتگی) محیط‌زیست برمی‌گردد.

نوع سوم پیچیدگی لازم است، كه از طریق خودآگاهی فعالان داخلی یا آژانس‌هایی ایجاد شود كه به سطح بالای پیچیدگی سازمان داخلی رو یا رو با محیط‌زیست می‌پردازند. تا یك حد خاص، این پیچیدگی از طریق تولید مشترك عاملان/نمایندگان ایجاد می‌شود. این شكل یك فرمان مورد بحث است كه از كاربرد استراتژیك قوانین رقابت گروه‌های علاقمند به اشكال خاص نهادی كردن، منتج می‌شود. برای تشخیص این شكل پیچیدگی، كه ساختاری اجتماعی دارد، از پیچیدگی سازمانی كه ناهموند فرض شده و نقطه نظر كاربردگرایی دارد،‌بهتر است از پیچیدگی سازمان یافته صحبت كنیم. وقتی پیچیدگی سازمانی مربوط به نقطه نظر ناظر خارجی باشد، پیچیدگی سازمان یافته باید از دیدگاه شركت‌كنندگان داخلی سیستم اجتماعی قابل درك باشد. این تمایز به تغییری شناخت شناسی نیاز دارد برای درك این تغییر، من سئوالات شناخت‌شناسی ایجاد شده را مورد توجه قرار می‌دهیم تمایز بین پیچیدگی الگوریتمی و سازمانی از یك طرف و پیچیدگی سازمان یافته از طرفی دیگر، وقتی كسی تشخیص دهد كه قلمرو علوم طبیعی به سادگی با قلمرو اجتماعی و انسانی مقایسه شده، پیچیده می‌شود.

طبقه‌بندی علوم اجتماعی انسانی بسیاری سخت‌تر از علوم طبیعی است. طبقه‌بندی «كوارك» یا «مورچه» طوری است كه فرقی نمی‌كند كه یك كوارك را كوارك بنامیم یا یك مورچه را مورچه بنامیم. این مسئله روی رفتارشان تأثیری ندارد. این مورد در قلمرو انسانی و اجتماعی نیست. مثالی از دنیای روابط بین‌‌المللی، تقسیم‌بندی «تروریست» (به عنوان یك طبقه‌بندی) یك نوع هم‌كنش است زیرا با چیزهایی از بین نوع، یعنی مردم، شامل تروریست‌های فردی تأثیر متقابل دارد. آن از اینكه چگونه تقسیم‌بندی شوند و براساس رفتارشان تعریف شوند، آگاه می‌شوند. آنها یك هم‌كنشی یا یك نوع خود رجوعی پیدا می‌كنند. در مقایسه كوارك‌ها نوع هم‌كنشی نیستند؛ نظریه اینكه كوارك با كوارك تأثیر متقابلی ندارد. طبقه‌بندی «كوارك» ثابت است، در حالكیه طبقه‌بندی «تروریست» با تغییر شرایط سیاسی، تغییر می‌كند. این مسئله نتیجه‌بخش است كه پیچیدگی سازمان را وقتی بررسی كنیم كه به انواع بی‌اهمیت بپردازد. به هر حال، این یك دید بسیار محدود است كه انواع هم‌كنش را مورد توجه قرار دهیم. در این مورد، پیچیدگی سازمانی و سازمان یافته باید به هم مرتبط شوند. این كار را صرفاً برای مطالعه و مدیریت سیستم‌های اجتماعی به كار می‌برند.

1-6- طرح كلی PERFORM

PERFORM بخشی از یك برنامه توسعه مدیریتی داخلی شركتی است. هدف آن بالا بردن فزاینده انتقالی دائمی از نماینده دولتی به بازیگر بازار جهان است. شبیه‌سازی مدیریتی HRM استراتژیك را مدیریت استراتژیك، پویایی‌های بازار كار و مدیریت صلاحیت یكپارچگی می‌كند. تمركز آن بر آموزش در ارتباط با پیچیدگی سازماندهی شده در بخش یادیگری در كنار كار است. یكی از مهمترین اهداف آن كنترل هم‌سنجی در واحدهای تجاری مربوط است.

شركت نشان داده شده با شبیه‌سازی مدیریت تركیبی از نیروهای داخلی، مثل سهام‌داران مختلف خارجی است. این نیروها شركت را به عنون فعال قرار گرفته از نظر تاریخی ایجاد می‌كنند كه تا حدی تحت شرایط انتخابی خودشان است. سازمان به عنوان موانع ایجاد شده ساده را برای نیروهای كار مفهومی می‌كند و همین طور آنها را قادر به عملكرد و تشكیل نقش می‌سازد. نیروهای PERFORM به عنوان سیستم‌های اجتماعی با ویژگی‌های زیر در نظر گرفته می‌شوند.

l تركیب- با تكیه بر توانایی‌های افراد دیگر- آنها براساس دانش محلی عمل می‌كنند،

l تازه تأسیس- یك مجموعه ثابت از توانایی‌های آنها.

l هدفمند- داشتن اهداف شخصی و در جستجوی رسیدن به آنها- این‌ها جهت‌گیری عملكرد را نشان می‌دهد.

l پیش‌بینانه- توانایی انتخاب بین عملكردهای ممكن براساس مدل داخلی خود آن (تصویر، عقیده) و دنیای آن، براساس ظرفیت پردازش اطلاعات محدود؛

l تطابق‌پذیر- توانایی یادگیری و تغییر مدل داخلی و سازمانی آن با دیدگاه بهتر كردن عملكرد آن.

در PERFORM، نیروها پنج تیم از پنج مدیر هستند، كه دارای آزادی عمل براساس قوانین كه با هم به توافق دارند، می‌باشند. ویژگی‌های تازه تأسیس سازمان كه از هم‌كنشی شركت‌كنندگان به وجود آورده و به طور متقابل معنی و دانش را در طی بخش شبیه‌سازی شكل می‌دهد.

شبیه‌سازی مدیریتی یك شركت بزرگ یا در بخش خدمات اقتصادی نشان می‌دهد، كه شركت از پنج تیم تشكیل شده است: انجمن مدیران، كاركنان شركت، واحد تجاری «سیستم اطلاعات شركت» (CIS) و دو واحد تجاری (BU) كه انواع مختلف خدمات مالی را فراهم می‌كنند. این دو BU در دو بازار كاملاً‌متفاوت فعالیت می‌كنند. واحد تجاری الف یك بازیگر جهانی در بازار بی‌ثبات مالی است. واحد تجاری ب به صورت ملی در یك بازار خاص و با قانون‌زدائی دائمی و رقابت فزاینده‌ای كار می‌كند. عملكردهای BU بر پایه كوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار به هم نزدیكند، طوریكه مراجع مشتركی برای عملكردها فراهم می‌كنند و عملكرد سراسری شركت به هم‌سنجی هر دو BU بستگی دارد.

CIS: شالوده ICT فراهم می‌كند، و سیاست اطلاعاتی و تجاری شركت را در برابر سیاست اطلاعاتی BUها انجام می‌دهد. این یك بازار منطقه‌ای از مشاوران و فراهم‌كنندگان ICT تهیه می‌كند و نشان می‌دهد كه می‌تواند ظرفیت‌های كوتاه‌مدت خاص را برای رسیدن به اهداف ICT به كار گیرد.

سازمان‌های كارفرمایان، دولتی و رقبا و راه‌ رهایی در شبكه اقتصادی شركت ایجاد می‌كنند.

این دوره شبیه‌سازی در چهار مرحله تكمیل می‌شود. در طی مرحله1، تمركز آن بر یك برآورد سازمان داخلی با تأكید بر قدرت و ضعف تشكیل پرسنل كنونی است. مرحله 2 به سازمان خارجی با تأكید خاص بر تغییرات مقدمات مؤسسه‌ای و پیامدهای آنها برای شركت، خصوصاً تأثیر پتانسیل آن بر سیاست پرسنل می‌پردازد. هر دو مرحله 1 و 2، منظر استراتژیكی، را فراهم كرد و گزینه‌هایی كه باید در طی مرحله 3 فراهم شود را تهیه می‌كند. در این مرحله، مدیران به چندین پروژه‌ ابتكاری در رابطه با پتانسیل‌های استراتژیك نشان بررسی و ارزیابی می‌كنند. این پروژه‌ها فقط می‌تواند با همكاری نزدیك بین سه BU صورت پذیرد. آنها به استخدام بلندمدت پرسنل حرفه‌ای نیاز دارند تا پروژه‌های ابتكاری‌شان را گسترش داده و به شرایط كنونی بازار كار بر سند و به صلاحیت‌های لازم هم نیاز دارند. اگر استخدام با موفقیت انجام نشود، پروژه‌ها را نمی‌توان براساس برنامه پیش برد. این مسئله ابتكارات لازم را دچار مشكل می‌كند و در بلندمدت ظرفیت نوآوری و رقابتی شركت را تضعیف می‌كند. در پایان مرحله 3، مدیران موقعیت را ارزیابی كرده و تصمیمات نهایی را در مورد تكمیل پروژه‌های ابتكاری می‌گیرند. در طی مرحله 4، آنها استراتژیكی كلی كه شامل HRM استراتژیك است 1 تعریف می‌كنند. برای اطمینان از استراتژی مؤثر اجرائی، طرح عملیاتی را نشان می‌دهند كه سرا سری است و سیاست‌های پرسنل BU را تحت پرسش قرار می‌دهد و طرح ارتباطات و اطلاعات مربوط را هم در بر می‌گیرد.

بخش شبیه‌سازی، كه یك روز و نیم طول می‌كشد، از طریق گزارش‌گیری گسترده تكمیل می‌شود.

7- برخی از مشاهدات‌ها الگوهای جذب كننده

PERFORM یك شبیه‌سازی بسته نیست كه به این معنی باشد كه میدران از دستورات تبعیت نمی‌كنند، «مسئله این است، چطور آن را حل می‌كنید؟» این یك شبیه سازی باز است. مدیران وارد موقعیت می‌شوند و از آنها پرسیده می‌شود: چه طور به آن می‌پردازند؟»

جزییات بیشتر


 • عنوان پاورپوینت حسابداری منابع انسانی : تعيين ارزش پولی

 • دانلود در 48 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم1961/492 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره
 • پاورپوینت جزوه حسابداری منابع انسانی,پاورپوینت پروژه حسابداری منابع انسانی,پاورپوینت حسابداری منابع انسانی را شرح دهید,پاورپوینت حسابداری منابع انسانی : تعيين ارزش پولی,دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی : تعيين ارزش پولی


 • عنوان پاورپوینت فصل اول تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم انسانی مبحث عصر صائب

 • عنوان پاورپوینت: دانلود فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده
 • پاورپوینت فصل اول تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم انسانی مبحث عصر صائب


 • عنوان پاورپوینت آناتومی انسانی

 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات184حجم1941/338 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی پزشکی در قالب 184 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش آناتومی علمی است که بدن انسان وروابط بین اندامهای مختلف را بررسی می
 • پاورپوینت آناتومی انسان,پاورپوینت درباره آناتومی انسانی,پاورپوینت درمورد آناتومی انسانی,پاورپوینت آناتومی چیست,پاورپوینت مقدمه ای بر آناتومی انسانی


 • عنوان موقعیت جغرافیایی و انسانی شهرستان کرج

 • شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج بزرگ ، با وسعت حدود 457/2 کیلومتر مربع ، دومین شهرستان استان تهران محسوب می گردد. بر اساس قانون تقسیمات کشوری ایران ، شهرستان کرج از سال 1316 هجری شمسی تا 1333 هجری شمسی به عنوان یکی از بخش های تابعه شهرستان تهران محسوب
 • شهرستان کرج,موقعیت جغرافیایی,موقعیت انسانی,تاریخ کرج,موقعیت جغرافیایی و انسانی شهرستان کرج,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش


 • عنوان دانلود پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

 • تعداداسلایدها:18 نوع فایل:پاورپوینت « ارتباطات ، اهمیت و ماهیت آن » ارتباط در زبان لاتین از کلمه Communication مشتق شده است و معانی گوناگونی مثل : گزارش،پیوند دادن،انتقال دادن و ... دارد. تعریف ارتباط از دیدگاه « چارلز کولی »
 • روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)


 • عنوان تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 • دانلود تحقیق با موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی، در قالب docx و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدل های استراتژیک مدیریت منا
 • مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی,مبانی مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری مدیریت منابه انسانی,تحقیق مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,پایان نامه منابع انسانی,پایان نامه مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,پایان نامه مدیریت مناب


 • عنوان پاورپوینت درس اول منطق سوم انسانی

 • عنوان پاورپوینت: دانلود فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده
 • پاورپوینت درس اول منطق سوم انسانی • عنوان پروپوزال رشته مدیریت دولتی منابع انسانی

 • دانلود پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت دولتی منابع انسانی، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است. فهرست مطالب : ع
 • دانلود پروپوزال رشته مدیریت دولتی منابع انسانی, پروپوزال آماده مدیریت دولتی منابع انسانی, دانلود پروپوزال آماده مدیریت دولتی منابع انسانی, نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی, پاورپوینت پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی, پروپوزال,,,


 • عنوان پاورپوینت حسابداری منابع انسانی - تعیین ارزش پولی

 • دانلود جهت رشته حسابداری در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات47حجم1837/822 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته حسابداری در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش عصر صنعت وتفکر خالص
 • حسابداری منابع انسانی ppt,پاورپوینت حسابداری منابع انسانی چیست,پاورپوینت تاریخچه حسابداری منابع انسانی


 • عنوان پاورپوینت آموزشی بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی به همراه جداول آموزشی

 • چکیده: دراین تحقیق ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درسطح شهرستان كرده ایم كه این بررسی و مقایسه درغالب چند جدول فراوانی و نمودار تقدیم شما گردیده است دراین تحقیق به بررسی معدل دانش آموزن :برای ورود به ر
 • پاورپوینت, خرید پاورپوینت ,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت بررسی مبدل های AD به همراه تصاویر آموزشی,بررسی مبدل های AD, دانلود و خرید پاورپوینت , پاورپوینت آماده, خرید پاورپوینت آماده, دانلود و خرید پاورپوینت


 • عنوان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

 • عنوان: پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخة حقوق و دستمزد فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 23 اسلاید دسته: مدیریت و حسابداری این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان مدیریت منابع انسانی و چرخة حقوق و دستمزد می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با ت
 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد,مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد,تحقیق مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد,فعالیت های چرخه حقوق و دستمزد ,بهنگام كردن فایل اصلی حقوق و دستمزد,بهنگام كردن نرخ های كسور و مالیات,تهیه لیست حقوق و دستمزد,لیست حقوق و دستمزد,مقاله مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد


 • عنوان پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

 • هدف از این پروپوزال بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم123/508 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پروپوزال بررسی رابطه توسعه منابع انسان
 • پروپوزال چابکی سازمانی,پروپوزال توسعه منابع انسانی,دستیابی به چابکی سازمانی,ابعاد چابكي در بخش دولتي,مدل هاي توسعه منابع انساني,ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی,اصول و شاخصهاي چابكي در بخش دولتي,چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب,توسعه منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب


 • عنوان پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی

 • دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی نیروی انسانی مق
 • کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهشی سرمایه سازمانی و حسابداری منابع انسانی

 • دانلود در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی سرمایه سازمانی وحسابدار منابع انسانی ,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی سرمایه سازمانی وحسابدار منابع انسانی ,مبانی نظری سرمایه سازمانی وحسابدار منابع انسانی


 • عنوان تحقیق درباره مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی

 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 12 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در اين مقاله با
 • نیروی انسانی,سازمانهای امروزی,تحقیق درباره مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی


 • عنوان پژوهش مدیریت منابع انسانی

 • همانطور که ازعنوان برمی آید ،مدیریت منابع انسانی علم ،هنرودانشی است که اصول وروشهای مربوط به انسان رادرسازمان موردبحث قرارداهوموضوع آن دراین زمینه میباشد.دراین مقاله به تعاریف،وظایف ونقش های مدیرمنابع انسانی پرداخته وگریزی به شرایط مدیران ووضعیت فعلی
 • مدیریت منابع انسانی,مدیریت,مدیر,سازمان,سازماندهی,بهره وری


 • عنوان تحقیق بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مدیریت مردم به طور حتم چالش بر انگیز است، هم در سطح استراتژیک و هم در سطح سازمانی. از این رو
 • برنامه ریزی نیروی انسانی در پروژه های عمرانی,توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی,نیروی انسانی در پروژه های عمرانی,مدیریت نیروی انسانی,تحقیق مدیریت نیروی انسانی,مقاله مدیریت نیروی انسانی,پایان نامه مدیریت نیروی انسانی,توسعه مدیریت نیروی انسا


 • عنوان پاورپوینت مفهوم مدیریت محصول در مدیریت منابع انسانی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مفهوم مدیریت محصول در مدیریت منابع انسانی، در قالب ppt و در 144 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ویژگی مدیر محصول چیست؟مدیر محصول، خود را مالک محصول می داندمدیر محصول، دیگران را قانع می کندمدیر محصول، مهندس استمدیر محصول، بسیار خو
 • مدیریت محصول در مدیریت منابع انسانی,چرخه عمر محصول,مدیریت محصول,مدیریت محصول چابک با اسکرام,مدیریت محصول در بازاریابی,مدیریت محصول چیست,مدیریت محصولات,مدیریت محصول چابک,مدیریت محصول ووکامرس,تحقیق مدیریت محصول


 • عنوان پروپوزال بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

 • هدف از این های سمنان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات44حجم0/183 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان
 • خدمات رفاهی,بیمه و بازنشستگی,تندرستی و عملکرد,عملکرد کارکنان,مدیریت منابع انسانی,استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی,اهمیت حفظ و نگهداری کارکنان,دانلود پروپوزال بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان
 • عنوان پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

 • عنوان: دسته: مدیریت (درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته) فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 26 اسلاید این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان « استراتژیهای توسعه منابع انسانی » می باشد که درحجم 26 اسلاید همراه با تو
 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی,اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی ,توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی ,استراتژی فراگیری فردی ,مسایل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی ,استراتژی های فراگیرسازمانی ,یادگیری یک حلقه و دوحلقه ,ایجاد سازمانی پویا ,استراتژی های مدیریت دانش ,توسعه سرمایه معنوی ,استراتژی های توسعه ی مدیریت


 • عنوان پاورپوینت تاریخ شناسی چهارم انسانی مبحث زندگی نامه و تاریخ

 • عنوان پاورپوینت: دانلود فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده
 • پاورپوینت تاریخ شناسی چهارم انسانی مبحث زندگی نامه و تاریخ


 • عنوان پروپوزال شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی

 • هدف از این در دانشکده شهید رجایی کاشان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم0/53 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهساز
 • فرآیند ارزیابی عملکرد,بهسازی نیروی انسانی,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی,ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان,ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه,پروپوزال تاثیر ارزیابی عملکرد بر نیروی انسانی • عنوان پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند اجتماعی کردن

 • دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند اجتماعی کردن، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعریف اجتماعی کردن معارفه مقدماتی فرهنگ سازمان چرا اجتماعی کردن مهم است؟ فرآیند اجتماعی کردن فرد مرحله اول: قب
 • کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت


 • عنوان پاورپوینت درباره اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

 • این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 33 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین
 • پاورپوینت,اخلاقیات در ادیان الهی,اخلاقیات مکاتب انسانی


 • عنوان دانلود پاورپوینت روابط انسانی در سازمان های آموزشی

 • تعداد اسلایدها:14 نوع فایل:پاورپوینت انسان همواره کوشیده است که به منظور فهم واقعیت ها و رویدادهای جهان به نحوی آنها را توصیف و تبیین کند نظریهپردازی فراگرد توصیف و تبیین هر چه دقیقتر و درستتر پدیده های جهان است نظریهها افقهای تازهای رو به روی ما می
 • روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)


 • عنوان پاورپوینت آرایه های ادبی سوم انسانی مبحث مسمط مثنوی

 • عنوان پاورپوینت: دانلود فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده
 • پاورپوینت آرایه های ادبی سوم انسانی مبحث مسمط مثنوی


 • عنوان پاورپوینت آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی، با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : تشخیص ضایعات در بنا، مجموعه و یا بافت شهری اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام تشخصی ضایعه یا عارضه است. نوع مصالح، پیوند منطقی ع
 • معماری , آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی, دانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی, پاورپوینت در مورد آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی, تحقیق آسیب شناسی و عوامل تخریب انسانی و طبیعی, پاورپوینت درباره آسیب شناسی و عوامل ,,,


 • عنوان دانلود تحقیق ارتباطات انسانی با فرمت ورد

 • هدف از این تحقیق بررسی ارتباطات انسانی با فرمت docx مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم106/108 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی ارتباطات انسانی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد فهرس
 • دانلود تحقیق ارتباطات انسانی,تحقیق ارتباطات انسانی doc,تحقیق کامل ارتباطات انسانی ,تحقیق درباره ارتباطات انسانی,تحقیق با موضوع ارتباطات انسانی,تحقیق ارتباطات انسانی با فرمت ورد,تحقیق در مورد ارتباطات انسانی چیست,تحقیق دانش آموزی درباره ارتباطات انسانی,تحقیق دانشجویی درباره ارتباطات انسانی,,


 • عنوان دانلود تحقیق ارتباط بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد

 • هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم606/90 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی ار
 • دانلود فناوری اطلاعات,تحقیق منابع انسانی docx,تحقیق کامل فناوری اطلاعات,تحقیق درباره منابع انسانی,تحقیق مدیریت منابع انسانی,تحقیق با موضوع منابع انسانی,تحقیق در مورد فناوری اطلاعات,تحقیق دانش آموزی درباره منابع انسانی,تحقیق دانشجویی درباره فناوری اطلاعات


 • عنوان چالش های مدیریت منابع انسانی

 • با افزایش رقابت ، به صورت محلی و یا در سطح جهان ، سازمان باید قابل جرح و تعدیل یافته تر ، انعطاف پذیر ، چالاک ، و مشتری متمرکز شده موفق گردد. And within this change in environment the HR professional has to evolve to become a strategic partner an emp
 • چالش های مدیریت منابع انسانی,مدیریت تنوع محل کار ,کنترل و نتایج را اندازه گیری ,رویکرد انگیزشی ,دستیابی اشتراکی ,سیستم های اطلاعات اجرایی


 • عنوان دانلود تحقیق عراق و جغرافیای انسانی آن با فرمت ورد

 • هدف از این تحقیق بررسی عراق و جغرافیای انسانی آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم63/800 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی عراق و جغرافیای انسانی آن
 • دانلود تحقیق عراق,تحقیق عراق doc,تحقیق کامل عراق,تحقیق درباره عراق,تحقیق عراق با فرمت ورد,تحقیق درمورد جغرافیا چیست,تحقیق دانش آموزی درباره عراق,تحقیق دانشجویی درباره عراق • عنوان پاورپوینت بهروری (نیروی انسانی) 39 اسلاید

 • توضیحات : دادای 39 اسلاید همراه با تصاویذ ونمودارها بخشی از متن : موضوع بهره وری موضوع کوچک ، بی ارزش و گذرایی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و حتی شاید این تحقیق ها هم ذره ای از این امر خطیر را بازگو نکند ، ولی قدم برداشتن در این راه خود گام مؤثر
 • بهره وری نیروی انسانی,اسلاید بهره وری نیروی انسانی,پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی


 • عنوان دانلود تحقیق آموزش کارکنان و نیروی انسانی با فرمت ورد

 • هدف از این تحقیق بررسی کارکنان و نیروی انسانی با فرمت docx در قالب 76 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات76حجم154/563 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی کارکنان و نیروی انسانی با ف
 • دانلود تحقیق آموزش,تحقیق آموزش doc,تحقیق کامل آموزش,تحقیق درباره آموزش,تحقیق آموزش با فرمت ورد,تحقیق درمورد آموزش چیست,تحقیق دانش آموزی درباره آموزش,تحقیق دانشجویی درباره آموزش


 • عنوان پاورپوینت دومين همايش توانمندسازی منابع انسانی 72 اسلاید

 • دانلود پاورپوینت دومين همايش توانمندسازی منابع انسانی در 72 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات72حجم19/793 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت دومين همايش توانمندسازی منابع انسانی جهت رشته مدیریت در قالب 72 اسلاید و با ف
 • پاورپوینت مقاله توانمندسازی نیروی انسانی,پاورپوینت عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی,پاورپوینت دومين همايش توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پاورپوینت دومين همايش توانمندسازی منابع انسانی


 • عنوان پرسشنامه بررسی نقش سازمان کارآفرین در انتقال دانش از طریق مدیریت منابع انسانی

 • دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات4حجم0/11 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی نقش سازمان کارآفرین در انتقال دانش از طریق مدیریت منابع انسانی ///
 • پرسشنامه سازمان کارآفرین,پرسشنامه انتقال دانش,پرسشنامه مدیریت منابع انسانی,پرسشنامه نقش سازمان کارآفرین در انتقال دانش,پرسشنامه انتقال دانش از طریق مدیریت منابع انسانی


 • عنوان مبانی نظری سرمایه انسانی

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش سرمایه انسانی توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوط
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه انسانی,پیشینه ومبانی نظری پژوهش سرمایه انسانی,مبانی نظری سرمایه انسانی,مبانی نظری پژوهش سرمایه انسانی,پیشینه نظری پژوهش سرمایه انسانی, پژوهش سرمایه انسانی, سرمایه انسانی, سرمایه, انسانی